Apunasi

“Heitä haaste elämälle, toteutetaan tavoitteet yhdessä!”
Rosa Artila, ammattilainen apunasi

Rosan tausta:
Sairaanhoitaja (sisätauti-kirurginen, AMK)
Personal Trainer (Trainer4You)
Johtamis- ja esimiestyön erikoistumisopinnot (Samk)
Ravitsemustieteen perusteet (Itä-Suomeen avoin yo)